[english version click here]

Inleiding

VanessaVink.com is de naam die ik, Vanessa Vink, gebruik voor alle overkoepelende dingen die ik doe: mijn praktijk ‘Your Energy Kitchen’, de artikelen die ik schrijf, de lezingen die ik geef, het netwerken, en hoe ik mij presenteer op social media waaronder via mijn website www.vanessavink.com.

VanessaVink.com is een eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister onder de naam ‘Your Energy Kitchen’ bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59135484, praktijkhoudende te Roffart 27, 1083 CJ, Amsterdam. Ik ben mij er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u van mijn website of mijn diensten gebruik maakt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter. Zo snapt u precies hoe het werkt.

Dit privacy beleid is van toepassing op alles wat ik aanbied vanuit mijn website www.vanessavink.com en mijn energetische praktijk ‘Your Energy Kitchen’ behorende bij VanessaVink.com en de mailingen die van hieruit worden verstuurd, omdat hierbij sprake is van het verwerken van gegevens van derden. U dient zich ervan bewust te zijn dat VanessaVink.com niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en de praktijk geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

VanessaVink.com respecteert dus de privacy van alle gebruikers van haar website en praktijk en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. VanessaVink.com is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door VanessaVink.com de verwerkingsverantwoordelijke.

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van mijn diensten en de diensten die ik gebruik hiervoor

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Ik heb uw naam, emailadres en telefoonnummer minimaal nodig voor het bevestigen van een afspraak voor een sessie. Bij het Energetisch reinigen van een pand heb ik ook de adresgegevens nodig. Het emailadres zal gebruikt worden om u de opname van de sessie toe te sturen. Hiervoor wordt WeTransfer gebruikt. Uw emailadres en uw naam zal gebruikt worden bij Mailchimp voor het verzenden van mailingen als u op de mailinglist staat. Als u een e-book download van mijn website, dan komt u niet direct op mijn mailinglist terecht. Wel als u aanvinkt op mijn website dat u dat wil. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VanessaVink.com of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Betalingen kunnen via de website gedaan worden via PayPal (verplicht voor online sessies), maar gebeuren meestal na de sessie cash, via Tikkie of via transfer via uw bank vanaf uw eigen computer of telefoon.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het aannemelijk dat die berichten bewaard worden. Ik wil ook later weten wat wij besproken hebben, omdat ik u zo goed mogelijk van dienst wil zijn. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VanessaVink.com of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Verkrijgen van persoonsgegevens

VanessaVink.com heeft dus gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan mij verstrekt hebt.

Bewaren van communicatie

Onze communicatie wordt bewaard op mijn laptop en/of mijn telefoon, die beveiligd zijn. Ik bewaar onze communicatie om in een later stadium te weten wat wij hebben besproken. Ik vind dat belangrijk omdat ik een goede relatie met u wil hebben. Aangezien ik niet weet of en wanneer er een volgende keer is, verwijder ik gegevens dus niet.

Verwerken van informatie inzake sessie

Een sessie wordt opgenomen met mijn opnameapparaatje. De opname wordt later verstuurd via WeTransfer. Deze link ontvangt u via mail en kunt u zelf binnen een week downloaden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de opname wel of niet te behouden. Na ongeveer 3 weken verwijder ik de opname van mijn apparaat om plaats te maken voor nieuwe opnames. De aantekeningen die ik tijdens/na sessies van de sessie heb gemaakt bewaar ik wel, omdat ik klantenbinding hoog acht en omdat ik wil weten wat wij eerder gedaan/besproken heb. Omdat ik zo snel schrijf om alles te onthouden, zijn die aantekeningen toch door niemand te ontcijferen! Die aantekeningen zitten in mappen achter slot en grendel. En de harde schijf in mijn hersens? Die is na het ‘uitstromen’ na een sessie alweer gewist. 🙂

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegevens aan gelieerde onderneming buiten de Europese Economische Ruimte, denk aan een cliënt in het buitenland die daar zijn/haar iCloud heeft. Omdat de regelgeving op het gebied van privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal VanessaVink.com gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal VanessaVink.com aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te geven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Cookies

Mijn website verzamelt geen gegevens d.m.v. cookies, ook geen glutenvrije cookies. (Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.). Mijn website is gemaakt in WordPress en WordPress kan wel cookies hebben. Facebookpixel gebruik ik niet; Google Analytics wel.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden, dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden en datalekken

Er valt weinig te lekken met mijn eenmanszaak met eigen praktijk. Maar ik acht uw privacy hoog. En ook al ben ik geen arts met een beroepsgeheim, ik acht uw informatie ook hoog. Uw informatie wordt dan ook niet met derden gedeeld en zeker niet met uw data. Ik zeg altijd: “What goes on in ‘Your Energy Kitchen’ stays in ‘Your Energy Kitchen’.” Wel helpt mijn man mij met mijn boekhouding, dus ziet hij de facturen. Hij heeft een verwerkingsovereenkomst getekend. Mocht er toch sprake zijn van een datalek, dan zal ik alles in mijn vermogen doen om ervoor te zorgen dat dit opgelost wordt.

De beveiliging van de persoonsgegevens

Ivm de beveiliging van de persoonsgegevens heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen door extra wachtwoorden toe te voegen aan mijn apparatuur.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en alles wat met de praktijk te maken heeft. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Er zouden nog dingen kunnen wijzigen als de E-privacy verordering later van kracht gaat.

Keuzes voor persoonsgegevens

Ik bied alle bezoekers/cliënten indien gewenst de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van al hun eigen persoonlijke informatie die op dat moment aan mij is verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

  • Inzage: Uw eigen (persoons)gegevens kunt u altijd zelf inzien en zo nodig wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij VanessaVink.com over u zijn vastgelegd, kan kunt u een verzoek tot inzage doen.
  • Wijzigen: Als u dingen wilt wijzigen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, dan kunt u een verzoek hiertoe doen bij VanessaVink.com. U kunt zelf verzoeken dat VanessaVink.com uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
  • Beperken van de verwerking: Daarbij hebt u, onder voorwaarden, het recht om VanessaVink.com te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht van bezwaar: Indien een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VanessaVink.com of een derde plaatsvindt, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
  • Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar dat betekent wel dat VanessaVink.com die gegevens dan niet meer mag verwerken, doelende op uitschrijving van mailinglist voor Nieuwsbrief van VanessaVink.com.
  • Verzoek versturen: Een verzoek versturen hierover kan naar info@vanessavink.com en zal zo spoedig mogelijk ingewilligd worden. Indien VanessaVink.com uw verzoek afwijst zal aangegeven worden waarom.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De website www.vanessavink.com heeft zelf geen cookies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik heb geen geautomatiseerde besluitvorming.

Benodigde derden voor aangeboden diensten/communicatie en hun privacy beleid:

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen:

Vanessa Vink from ‘Your Energy Kitchen’ by VanessaVink.com
Roffart 27
1083 CJ  AMSTERDAM

0031-(0)615420491

info@vanessavink.com

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.