• Home >>

Contact maken met wie jij in essentie bent. Met energiewerk ga je voorbij aan je angsten & overtuigingen

  • Geschreven door Vanessa Vink, voor ‘It’s Just Therapy’
  • laatst bewerkt 22 maart 2017

energiewerk, healing, reading, amsterdam zuid, je hart volgen, passie vinden

Het lijkt mainstream geworden om je bezig te houden met zaken die vroeger werden bestempeld als zweverig, vaag of geitenwollesokkerig. Iedereen kent tegenwoordig termen als ‘chakra’, ‘aura’ en ‘gronding’ lijkt het wel. Kreten als ‘volg je hart’ en ‘vind je passie’ resoneren nu bij veel mensen. Spiritualiteit en het werken met energieën, dingen die je niet met het blote oog te kunt zien, wordt steeds normaler. Maar dat was niet altijd zo.

Twintig en zelfs tien jaar geleden nog kon ik ervaringen met energiewerk niet gemakkelijk delen in mijn omgeving. Zelfs niet toen ik mij totaal ging omscholen bij gedegen opleidingen voor intuïtieve ontwikkeling. Spiritualiteit leek tien jaar geleden nog een onderwerp wat je beter ònder dan bóven de tafel besprak. En dat was niet alleen maar omdat dat zo voor mijzelf voelde. Maar ja, lekker belangrijk! Ik wist dat ik deze weg moest inslaan, dus ik deed het. Al had ik toen nog geen idee waar deze weg naar toe zou leiden…

Als je als kind al meer voelt dan er is

Ik kom uit een academisch milieu, mijn vader was zenuwarts, en ik ben geboren en getogen in Amsterdam-Zuid. Dat is nou niet echt het standaard recept voor een energetisch werker hè? Maar als kleintje zag en voelde ik wel veel meer dan dat er was. Ik had alleen geen idee hoe ik ermee om moest gaan en ik was bang voor het onbekende. Mijn lieve pappa en mamma wisten hier ook niets van af. Ik werd zeer bedreven in energetisch dingen afsluiten, die van nature wel bij mij passen.

Gelukkig: linksom, rechtsom … wat op je pad moet komen, komt toch wel! Op mijn 17(ik ben nu 45) kwam energiewerk mijn leven binnen rollen. Een dierbare vrouw uit mijn omgeving, die ik mijn spirituele moeder noem, begon net met haar traject van intuïtieve opleidingen en ik hobbelde vrolijk mee. Alles wat zij leerde, leerde ik mee door het te ondergaan. Ik was een gewillig proefkonijn, want ik voelde dat dit goed was voor mij. Integratie van de verschillende werelden was er echter nog niet. Rond die tijd wist ik wel dat ik, later als ik ‘groot’ was, zou gaan doorgeven. Al had ik toen nog geen idee wat ik daarmee bedoelde! De omslag kwam pas jaren later, na een universitaire studie en diverse banen, terwijl ik ondertussen getrouwd was en moeder geworden was van een prachtige dochter.

Pas acht jaar geleden, toen mijn dochter twee was, ging de knop om. Opdat zij helder en puur kon blijven, moest ik mijn ‘rugzakje’ gaan legen bemerkte ik. Zij begon namelijk dingen van mij over te pakken. O o: dat was niet de bedoeling…. aan de slag dus! Ik ging mij omscholen: intuïtieve ontwikkeling noemen ze dat. Ik ging legen, leren, ondergaan, doorstaan, maar vooral de boel helder maken. Geloof mij: intuïtieve ontwikkeling boent beter dan welk schoonmaakmiddel ook! 🙂 En als je opruimt, krijg je ruimte. Enter eigen helderheid: ik kon weer helder-zien! (en -horen, -voelen, -weten en zelfs soms -ruiken en -proeven). I’m back! Maar nu met het begrip dat het helemaal niet eng, vermoeiend of belastend is. Waaaaah, wat is dat toch super-te-gek-wow!

De brug tussen Amsterdam-Zuid en de spirituele wereld

Ergo vermenging van het academische milieu en het energetische werk wat niet met het blote oog te zien is. Wat een briljante combinatie! Die mix van werelden dat ben ik, met heel mijn hart! Men noemt mij dan ook ‘de brug tussen Amsterdam-Zuid en de spirituele wereld’. 😉 En een perfecte timing want de wereld is ondertussen veranderd. Een aantal jaren geleden is er meer acceptatie gekomen voor dat er meer is tussen hemel en aarde. In deze tijd willen steeds meer mensen die omslag maken en uit hun ratio stappen. Mensen willen open staan voor datgene wat nìet met het blote oog te zien is. Jij bent waarschijnlijk ook zo, anders zou je dit artikel niet onder ogen hebben gekregen. Het is en was er allemaal al en we zijn tot zo veel meer in staat! Datgene wat in dit proces met mij gebeurde, doe ik nu voor mijn cliënten in mijn praktijk, maar dan in versneld tempo: ik haal het spreekwoordelijke ‘stof’ van je af zoals ik dat noem. Je weet alles al en je kan alles al, maar er zit gewoon wat stof op zodat je het niet ziet.

Reading: informatie vanuit jouw essentie (wie je in wezen bent)

Mijn vakgebied, werken met energieën, is dus niet meer het ondergeschoven kindje en bruggen naar de wetenschap worden geslagen. Logisch, want alles is energie. Energie is een vibratie en die vibratie bevat informatie. Met die informatie werkt een energiewerker. Dit is mijn weg, mijn passie, mijn roeping die ik heb gevonden door mijn hart te volgen: ik ben een doorgever van informatie en van energie. Ik ben o.a. een reader en een healer. Als reader lees ik de informatie en als healer werk ik met de informatie die hoort bij jou. Omdat een reading informatie geeft wat afkomstig is van jouw essentie, van wie jij in wezen bent, is het heel doeltreffend. Het komt niet uit een boek of van een of andere studie. Het komt uit jouw eigen ‘boek’. Ieder mens is namelijk uniek  en elke informatiebron is anders. Ieder mens zit met andere bouwsteentjes in elkaar en heeft een eigen gebruiksaanwijzing. Als jij beter begrijpt hoe jouw lijf en jouw energiesysteem werkt, dan kom je in een heerlijke flow.

Energiewerk maakt contact met wie jij in essentie bent

Energetisch werk is dus misschien niet zichtbaar, maar het adresseert wel de kern van het probleem en niet de symptomen die dat probleem veroorzaakt heeft. Mijn motto is dan ook: als je weet wat de oorzaak van het probleem is, dan kan je het weghalen. En het grappige is dat dan kan blijken dat de symptomen ver te zoeken zijn.

In een sessie komt trouwens alleen maar wat jij aan kan/waar jij aan toe bent om los te laten. Energiewerk maakt dus contact met wie jij in essentie bent en wat er van meet af aan in jouw energiesysteem is vastgelegd. Dat sluit naadloos aan op het ‘volgen van je hart’ en daarmee je ‘passie’ vinden. Je gaat dan voorbij allerlei blokkades, overtuigingen (van anderen en van jezelf), angsten en andere ruis die er in jouw energiesysteem kan zijn blijven hangen. Je komt dan dichter bij wie jij in wezen bent: je kunt dus worden wie je eigenlijk altijd al was!

Contact maken met wie jij in essentie bent. Met energiewerk ga je voorbij aan je angsten & overtuigi