Copyright

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze website, beeldmateriaal of e-books die VanessaVink.com ter beschikking stelt of is aangeschaft mag nimmer worden gedeeld, gekopieerd of gereproduceerd in welke vorm dan ook. Het mag niet worden opgeslagen in schriftelijke, digitale zoek- of andere systemen, of worden uitgezonden in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de schriftelijke toestemming van de auteurs.

Met uitzondering van openbare posts zoals blog artikelen en social media posts, deze kunnen openbaar, onder vermelding van VanessaVink.com, gedeeld worden.

Gebruik afbeeldingen

De meeste afbeeldingen die gebruikt zijn op deze website zijn van VanessaVink.com, aangeschaft op stockfotosites of gratis in licentie gegeven via licenties voor gewone advertenties en in het gratis domein. Als er iets niet klopt, dan hoor ik het graag.


All rights reserved. No part of this website, images or e-books that VanessaVink.com makes available or has been purchased may never be shared, copied or reproduced in any form whatsoever. It may not be stored in written, digital search or other systems, or broadcast in any form or by any means without the written permission of the authors.

With the exception of public posts such as blog articles and social media posts, these can be shared publicly, stating VanessaVink.com.

Use images

Most of the images used on the website of VanessaVink.com are bought on stockfotosites or licensed to us for free or via common creatives licenses and in the free domain. If something is not right, I would love to know.